Çağrılmayan Yusuf / YUSUF WHO WAS NOT CALLED

 

 

Çağrılmayan Yusuf / Yusuf who was not called

 

 

Ceres Yayınları –  Dalgın Sular  serisi 1.Kitap

 

Çağrılmayan Yusuf – Raziye Kubat

 

 

(please scroll down for English)

Raziye Kubat, “Çağrılmayan Yusuf” başlıklı sergisiyle 18 Şubat – 28 Mart 2014 tarihlerinde HAYAKA ARTI’da izleyicisiyle buluşuyor.Raziye Kubat @ HAYAKA ARTIÇağrılmayan Yusuf / Dalgın Sular / Kitap Lansmanı ve Sergi18 Şubat – 28 Mart 2014

Açılış: 18 Şubat 2014 Salı 18:00
Tophane Art Walk: 23 Şubat 2014 Açık Pazar

HAYAKA ARTI Çukurcuma Caddesi No:19A Tophane Istanbul
Ziyaret Saatleri: Çarşamba – Cumartesi 12:00 – 18.00
www.hayakaarti.com
www.raziyekubat.com

Sanatçının “Çağrılmayan Yusuf” sergisi, sanatçı kitabının yanı sıra, görsellerden, video çalışmalarından ve aynı zamanda da Dalgın Sular Çizgi Roman dergilerinin eşliğinde, çok kapsamlı arayüz okumalarından oluşuyor.

Dalgın Sular projesi ilk olarak İskender Savaşır tarafından geliştirildi. Öncelikli hedef, çizgi roman motifini kullanarak travmatik deneyimler yaşayan gençler ve çocuklar için rehabilite edici bir iletişim ortamı yaratabilmekti. Ancak proje zamanla ve her yeni katılımla yeni şekillere büründü ve işlevlik kazandı. Bir buçuk yılın sonunda Dalgın Sular, pek çok insanın işlerini ortaya koydukları bir yayına dönüştü.

Raziye Kubat’ın Dalgın Sular’la yolunun kesişmesi, 2012 yılı içindeki etkinlikler aracılığıyla oldu. Sanatçı, Adapazarı’nda “Kafkas Sürgünü” başlığı altında, gravür/linol baskı atölyesinde sürgünlerin torunlarıyla çalışmalar yürüttü.

Bunun yanı sıra, eş zamanlı olarak “Sürgünlerin İzinde/Nani” isimli bir video yerleştirmeyi, “Kefken Çerkes Sürgünü Anma Etkinliği” kapsamında, Kefken mağarasında, Kafkas halkıyla buluşturdu.

1860’ların başlarında Kafkas sürgünü meydana gelir. Gupse, “zorunlu göç” sonucu yollara düşer. Onu, sürülen Kafkas halklarını taşıyan teknelerin birinde görürüz. Tekne, Kefken – Adapazarı’nda karaya vurur. Binbir zorlukla Gupse Adapazarı’ndan İstanbul’a ulaşır. Gupse çaresizdir ve yanında Hain’den olan oğlu Yusuf vardır. Kendini tükenmiş hisseden Gupse, oğlu Yusuf’u Beyazıt’taki “pazar”da satar. Ve satar satmaz da pişman olur. “Vazgeçtim” diye bağırdığı o trajik an Gupse’nin “bugün”e dirildiği andır.

“Çağrılmayan Yusuf” sergisi işte bu Yusuf’un ve soyunun serüvenidir. Bizler bu serüvene eşlik ederken arka planda da Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasına ve yeni Türkiye’nin kurulmasına tanıklık ederiz.

Sanatçı Raziye Kubat, sergisinde, bir yandan kendi öznel deneyimini gerçekleştirirken, bir yandan da sosyal sorumluluğunun getirdiği bilinçle sıra dışı bir çalışma ortaya koymaktadır.

Görsel / Image:
Çağrılmayan Yusuf / Yusuf Who Was Not Called

Mixed media on  paper
2013
……………………..……………….

Raziye Kubat’s exhibition entitled “Yusuf Who Was Not Called” can be visited at HAYAKA ARTI from 18 February to 28 March 2014.

Raziye Kubat @ HAYAKA ARTI
Yusuf Who Was Not Called / Texture of Time Torn / Book Launch and Exhibition
18 February – 28 March 2014

Opening: 18 February 2014 Tuesday 18:00
Tophane Art Walk: 23 February 2014 Open Sunday

HAYAKA ARTI Çukurcuma Caddesi No:19A Tophane Istanbul
Gallery Hours: Wednesday – Saturday 12:00 – 18:00
www.hayakaarti.com
www.raziyekubat.com

Kubat’s exhibition “Yusuf Who Was Not Called” besides the launch of the artist’s book, will be introducing visuals and video works of the artist, as well as comprehensive interface studies accompanied by the graphic novels Texture of Time Torn.

The Texture of Time Torn Project was initially developed by İskender Savaşır. Priority target by the help of utilization of the motive “graphic novels”, was to create an environment that would provide rehabilitation for young people and children who have had traumatic experiences. Yet the project took up new forms in time and with each new contribution improved its functionality further. At the end of one and a half years, Texture of Time Torn evolved into being a publication where several people could present their works.

The paths of Raziye Kubat and Texture of Time Torn crossed during some activities that took place in 2012. The artist carried out workshops together with grandchildren of the exiles in an engraving/linoleum studio in Adapazarı.

The artist simultaneously presented her video installation “On the Track of Exiles/Nani” to Caucasian people in Kefken as part of the “Kefken Circassian Exile Commemoration Activities”.

At the beginning of the 1860s the Caucasian Exile occurs. Gupse as a result of the “forced migration” sets off for a journey. We see her on one of the boats carrying the Caucasians sent on exile. The boat runs aground in Kefken – Adapazarı. Gupse overcoming numerous difficulties on the road finally succeeds in reaching Istanbul. Gupse is desperate and at her side has Yusuf, her son from Hain. Gupse feeling herself exhausted sells Yusuf, her son at a slave market in Beyazıt. Yet immediately regrets it. The tragic moment she cries out that she has “changed her mind” is the moment when Gupse revives to the “present” day.

The exhibition “Yusuf Who Was Not Called” tells us about the adventure of this Yusuf and his ancestors. While we attend to this journey we also witness in the background the downfall of the Ottoman Empire and the establishment of the new Turkey.

The artist Raziye Kubat in this exhibition, on one hand materializes her own very subjective experience, on the other hand puts forward an extraordinary work due to the consciousness that arises as a result of social responsibility.

Translated by: Tuna Poyrazoğlu

Görsel / Image:
Çağrılmayan Yusuf / Yusuf Who Was Not Called

Mixed media on  paper
2013

                   

Published by

zazi

Born in Malatya / Turkey. 1989 Graduated from Faculty of Fine Arts, Painting Department of Mimar Sinan University, also Practical Engraving Atelier. She made solo exhibitions. She participated in many group exhibitions and also exhibited her pieces under different conceptual contexts. She continues to work independently in Istanbul. contact: razikubat@gmail.com razikubat@gmail.com

Leave a Reply