Tek Bir Usta Seç – Doğa

 

 

 

 

 

 

 

Tek Bir Usta Seç – Doğa / 2019

 

 

 

 

Güneydoğu
70x100cm
Kağıt üzerine karışık teknik
2019

 

 

 

 

Greta / Kuzeybatı
70x100cm
Kağıt üzerine karışık teknik
2019

 

 

 

 

Kuzeydoğu
70x100cm
Kağıt üzerine karışık teknik
2019

 

 

 

Tek Bir Usta Seç – Doğa*

 

 

16. Istanbul Bienali Paralel Etkinlikleri
09.09. – 10.11.2019
*Rembrandt

Evliyagil Dolapdere, 16. İstanbul Bienali Paralel Etkinlikleri kapsamında, Beral Madra küratörlüğünde gerçekleşecek olan 12 sanatçının üretimlerinin bir araya geldiği “Tek Bir Usta Seç – Doğa” sergisiyle 9 Eylül Pazartesi günü kapılarını açtı.
Evliyagil Dolapdere’de gerçekleşen sergi, doğaya, doğanın sanat üretimindeki tartışılmaz mevcudiyetine ve aynı zamanda da doğanın politik ve ekonomik sistemler aracılığıyla istismarına, tüketilmesine ve yok edilmesine karşı içlerinde hassasiyet ve farkındalık barındıran bir grup sanatçının süregelen üretimlerinden oluşuyor. Böylece 16. İstanbul Bienali’nin konsepti ve başlığı olan Yedinci Kıta, üç farklı kuşağa ait sanatçıdan hazırlanmış bir seçki ile bu oldukça güncel konuya katkıda bulunmamız için bizlere de ilham kaynağı oluyor.

Küratör: Beral Madra

Sanatçılar:
Ahmet Elhan, Ali Kabaş, Can Akgümüş, Eşref Üren, Güven İncirlioğlu, Handan Börüteçene, Memo
Kösemen, Nilhan Sesalan, Raziye Kubat, Sadık Arı, Serhat Kiraz, Sibel Horada

 

 

 

 

 

 

Sergiden Fotoğraflar